Posts Tagged ‘huur’

Tips bij huren van een kamer

Sunday, September 28th, 2008
  • U kunt binnen de eerste zes maanden na de ingangsdatum van de huurovereenkomst, de aanvangshuurprijs door de Huurcommissie laten toetsen aan de maximale huurprijsgrens. Daarbij houdt de Huurcommissie ook rekening met de aanwezigheid van gebreken.
  • Als u klachten heeft over onderhoud of reparaties aan de woning, stel de verhuurder dan schriftelijk op de hoogte van zijn verplichtingen om de woning in goede staat van onderhoud op te leveren en houden. Bovendien moet hij gebreken opheffen die voor zijn rekening zijn.
  • In een huurovereenkomst kunt u met de verhuurder een co√∂ptatierecht afspreken. Dit betekent dat u bij vertrek uit de woning het recht heeft om een volgende huurder voor te dragen. De verhuurder mag, als hij daar goede argumenten voor heeft, de voorgedragen huurder afwijzen.
  • U bent aansprakelijk voor degenen die bij u op bezoek komen. (more…)
    VN:F [1.1.9.1_544]
    Rating: 7.0/10 (3 votes cast)