Posts Tagged ‘navigators’

Navigators Studentenvereniging

Sunday, January 11th, 2009

Navigators Studentenvereniging Zwolle (NSZ) staat voor een groep enthousiaste mensen, die op een eigentijdse manier bij geloven betrokken zijn, met alle ruimte voor ieders mening. NSZ is een interkerkelijke studentenvereniging. De leden vullen ieder met hun eigen achtergrond de vereniging aan. Op NSZ willen we het samen gezellig kunnen hebben, een feestje kunnen bouwen en een goed gesprek kunnen voeren. Als NSZ willen we samen kunnen lachen, er zijn voor elkaar en bouwen aan goede relaties onderling.

NSZ biedt je verrassende frisse, veelkleurige en eindeloze relaties. Het maakt niet uit hoe oud je bent, wat voor een opleiding je doet of wat voor een christelijke achtergrond je hebt; je mag sowieso lid worden van NSZ!
NSZ zijn studenten die naast gezelligheid ook tijd willen besteden aan zaken rondom leven en geloven. Om in een kleine en veilige sfeer met geloven bezig te zijn, zijn er kringen. Eenmaal in de twee weken is er een kringavond. De studenten komen dan in groepjes bij elkaar en praten over alles wat met het christelijk geloof te maken heeft. De andere week komen ze met de hele vereniging bij elkaar. Op deze avonden is er o.a. cabaret, worshipavonden, sprekers en avonden georganiseerd door commissies. Elke donderdag avond is er soos in het studentencafé in Zwolle. Daarnaast worden er nog tal van andere activiteiten door het jaar heen georganiseerd.

Er zijn ongeveer 160 leden. NSZ maakt deel uit van de landelijke organisatie NSV (Navigators Studenten Verenigingen), een onderdeel van ‘de Navigators’, welke wereldwijd actief zijn in meer dan 100 landen. Ook in andere studenten steden zijn Navigator Studenten Verenigingen te vinden. Voor meer info kan je kijken op de website: www.nszwolle.nl

VN:F [1.1.9.1_544]
Rating: 6.8/10 (5 votes cast)