Posts Tagged ‘pabo’

Katholieke Pabo Zwolle

Sunday, October 26th, 2008

De Katholieke Pabo Zwolle behoort met ruim 700 studenten en ongeveer 70 medewerkers tot de kleine tot middelgrote HBO-instellingen. Als student heb je direct te maken met het onderwijsgevend personeel dat de opleiding en de begeleiding verzorgt, maar ook met het onderwijsondersteunend personeel. De KPZ is een opleiding waar leven, denken en werken in het teken staan van de katholieke levensopvatting, maar waar mensen van andere geloofsrichtingen ook welkom zijn.
De KPZ werkt binnen de Educatieve Federatie Interactum met zes andere instituten samen om de kwaliteit van het opleidingsprogramma te bewaken en te verbeteren. In onze hogeschool staan kwaliteit, verbondenheid met elkaar en sfeer centraal!

VN:F [1.1.9.1_544]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)