Posts Tagged ‘studentenvereniging’

Navigators Studentenvereniging

Sunday, January 11th, 2009

Navigators Studentenvereniging Zwolle (NSZ) staat voor een groep enthousiaste mensen, die op een eigentijdse manier bij geloven betrokken zijn, met alle ruimte voor ieders mening. NSZ is een interkerkelijke studentenvereniging. De leden vullen ieder met hun eigen achtergrond de vereniging aan. Op NSZ willen we het samen gezellig kunnen hebben, een feestje kunnen bouwen en een goed gesprek kunnen voeren. Als NSZ willen we samen kunnen lachen, er zijn voor elkaar en bouwen aan goede relaties onderling.

NSZ biedt je verrassende frisse, veelkleurige en eindeloze relaties. Het maakt niet uit hoe oud je bent, wat voor een opleiding je doet of wat voor een christelijke achtergrond je hebt; je mag sowieso lid worden van NSZ!
NSZ zijn studenten die naast gezelligheid ook tijd willen besteden aan zaken rondom leven en geloven. Om in een kleine en veilige sfeer met geloven bezig te zijn, zijn er kringen. Eenmaal in de twee weken is er een kringavond. De studenten komen dan in groepjes bij elkaar en praten over alles wat met het christelijk geloof te maken heeft. De andere week komen ze met de hele vereniging bij elkaar. Op deze avonden is er o.a. cabaret, worshipavonden, sprekers en avonden georganiseerd door commissies. Elke donderdag avond is er soos in het studentencafé in Zwolle. Daarnaast worden er nog tal van andere activiteiten door het jaar heen georganiseerd.

Er zijn ongeveer 160 leden. NSZ maakt deel uit van de landelijke organisatie NSV (Navigators Studenten Verenigingen), een onderdeel van ‘de Navigators’, welke wereldwijd actief zijn in meer dan 100 landen. Ook in andere studenten steden zijn Navigator Studenten Verenigingen te vinden. Voor meer info kan je kijken op de website: www.nszwolle.nl

VN:F [1.1.9.1_544]
Rating: 6.8/10 (5 votes cast)

C.S.V. Ichthus

Saturday, December 27th, 2008


Ichthus Zwolle is een christelijke studentenvereniging met zo’n 80 leden. Het bijzondere van Ichthus is, dat het een interkerkelijke vereniging is. De leden komen uit verschillende kerken en gemeenten. Ook is Ichthus niet gebonden aan een bepaalde opleiding of hogeschool, maar wil ze voor elke student in Zwolle openstaan. Samen God steeds meer leren kennen is het doel van Ichthus!

De vereniging is opgedeeld in kringen. Deze kringen bestaan uit ongeveer acht personen en worden elk schooljaar opnieuw ingedeeld. Elke dinsdagavond begint met een gezamenlijke maaltijd. Deze maaltijden zijn met je eigen kring bij één van de kringleden thuis of met de hele vereniging in Indaba. (more…)

VN:F [1.1.9.1_544]
Rating: 6.7/10 (3 votes cast)

Absens Carens

Saturday, December 20th, 2008

Absens Carens, studentenvereniging uit ZwolleIn Zwolle zit één van de grootste gereformeerde HBO-verenigingen van Nederland. Ruim 120 leden vormen Absens Carens (AC) tot wat het is: groot in aantal, groot in daden. Enorme feesten, échte diepgang, oprechte betrokkenheid, onwaarschijnlijke gezelligheid en levendige studentikositeit; dát maakt Absens Carens écht groots.
‘Absens Carens’ betekent zoveel als ‘De afwezige doet zichzelf tekort’. En dat is maar al te waar. Met je dispuut kom je iedere donderdag samen om een Bijbelstudie te volgen of doe je een andere activiteit, waarna je in de eigen sociëteit van Absens Carens met de rest van de vereniging rustig een biertje drinkt of volledig uit je dak gaat.
Absens Carens brengt je in contact met studenten zoals jij. Op Absens Carens bouw je aan vriendschappen, diepgang en een onvergetelijke studententijd. Absens Carens: de afwezige doet zichzelf tekort! (more…)

VN:F [1.1.9.1_544]
Rating: 8.9/10 (8 votes cast)