Posts Tagged ‘studeren’

Hogeschool Windesheim

Sunday, October 26th, 2008

Windesheim biedt onderwijs op maat en maakt individuele leerroutes mogelijk. Uitgangspunten van het onderwijs zijn competentieleren en een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) voor iedere student.

Binnen bepaalde kaders kunnen studenten hun eigen leerproces flexibel vormgeven. Het onderwijs sluit zo goed mogelijk aan op de leervragen van studenten en op de wensen van het beroepenveld en de maatschappij. (more…)

VN:F [1.1.9.1_544]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Katholieke Pabo Zwolle

Sunday, October 26th, 2008

De Katholieke Pabo Zwolle behoort met ruim 700 studenten en ongeveer 70 medewerkers tot de kleine tot middelgrote HBO-instellingen. Als student heb je direct te maken met het onderwijsgevend personeel dat de opleiding en de begeleiding verzorgt, maar ook met het onderwijsondersteunend personeel. De KPZ is een opleiding waar leven, denken en werken in het teken staan van de katholieke levensopvatting, maar waar mensen van andere geloofsrichtingen ook welkom zijn.
De KPZ werkt binnen de Educatieve Federatie Interactum met zes andere instituten samen om de kwaliteit van het opleidingsprogramma te bewaken en te verbeteren. In onze hogeschool staan kwaliteit, verbondenheid met elkaar en sfeer centraal!

VN:F [1.1.9.1_544]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Artez, hogeschool voor de kunsten

Friday, October 10th, 2008

2800 studenten

De ArtEZ hogeschool voor de kunsten verzorgt in Arnhem, Enschede en Zwolle onderwijs voor beeldende kunst, vormgeving, bouwkunst, muziek, dans en theater. Met ongeveer 2800 studenten en ruim 600 medewerkers is ArtEZ een van de grootste zelfstandige hbo-instellingen voor kunstonderwijs in Nederland. Het College van Bestuur en de ondersteunende diensten zoals de afdeling Studentenzaken zijn gevestigd in Arnhem. ArtEZ is een vooraanstaand instituut voor kunstonderwijs en profileert zich met opleidingen van nationale en internationale reputatie. (more…)

VN:F [1.1.9.1_544]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)